HEM

+46 (0)707221104

dany@whaleword.se

www.whaleword.se

Tillsammans med kunden gör Whaleword kommunikation som engagerar och påverkar attityder och beteenden. Kommunikation som bygger relationer, effekt och resultat.

 

 

copy och text konceptuellt idéarbete projektledning intervjuer redaktionell marknadsföring employer branding

strategisk marknadsföring språkgranskning pressreleaser storytelling nyhetsbrev design webcopy böcker

 

Välkommen till Whaleword!

DEFINIERAR

FORMULERAR

KOMMUNICERAR

OM ATT DEFINIERA

Självklart vill de allra flesta det bästa för sitt företag. Därför är det ibland helt nödvändigt att påminna sig om vad man faktiskt håller på med. Whaleword hjälper dig att på riktigt definiera och synliggöra ditt företags verksamhet så att du kommunicerar på bästa sätt mot den marknad du vill nå.

 

Vad erbjuder du din kund och vad är det du egentligen säljer? Viilken är den verkliga affärsnyttan för dig men även för kunden?

Hur ser målgruppen ut vid olika tillfällen och vad har konkurrenterna för sig?

Och sen har vi det där med den interna kommunikationen. Är dina medarbetare den viktiga förlängningen av företagets vision, mission, värderingar och målsättning?

 

Tillsammans rätar vi ut frågetecknen och börjar bygga en sammanhållen, långsiktig och stadig kommunikation utifrån dina behov och utmaningar, grundad på analys och omvärldsbevakning. En viktig självklarhet i företagets vardag och totala verksamhet, vare sig det rör sig om ytterst små eller väldigt stora interna eller externa lösningar.

 

OM ATT FORMULERA

Det är nu det krångliga vanligen börjar, när verksamheten är beskriven och definierad. Vad gör och säger man nu med allt man kommit fram till? Och till vem och när?

Hur översätter man definitionen till effektiv och tydlig kommunikation så att den når dem man bestämt sig för och får dem att göra det man vill?

 

Whaleword hjälper dig att formulera din verksamhet genom att skapa struktur, tonalitet, samstämmighet och strategi så att idéer, kommunikationskoncept, varumärkesstrategi, PR och annat som handlar om hur ditt företag talar till marknaden, utgår från den gemensamma plattform definitionen angav.

 

Med sammanslagen kunskap om kund och kommunikation kommer vi tillsammans fram till vad och hur ditt varumärke skall kommunicera så att målgruppen, det vill säga gruppen av individer, agerar på det sätt du eftersträvar.

 

 

OM ATT KOMMUNICERA

När vi väl definierat och formulerat ditt varumärke och verksamhet noga och innerligt blir arbetet med att ta fram själva kommunikationen både roligt och spännande, säkert och ändamålsenligt; du, och vi tillsammans, vet ju vad du sysslar med och vilken plats ditt företag eller produkt har, kan få eller vill ta på marknaden. Och vi är överens om att det bästa sättet att nå fram är genom relevant, emotionell, vältajmad och engagerande kommunikation. Vi talar ju till människor.

 

Det är nu dags att visa upp hela eller delar av dig på alla tänkbara sätt eller bara ett enda, beroende på vem du vill tilltala. Det är nu din verksamhet och dina tjänster eller produkter skall göra intryck och avtryck på marknaden så att du och ditt företag når de långsiktiga ekonomiska mål ni satt upp.

 

Whaleword hjälper dig att skapa kanaloberoende och sammanhållen kommunikation så ditt varumärke når sin fulla potential. Tillsammans bestämmer vi om vi ska kommunicera med ord, bild, gammal- eller nymedia, film, event, luftballong eller kanske en ko. Eller nåt annat.