ledarskap

+46 (0)707221104

dany@whaleword.se

www.whaleword.se

Om ledarskap med många infallsvinklar

Mitt och Whalewords eget drömprojekt. Boken om ämnet som påverkar oss alla så oändligt mycket blev till slut en fin och kanske oväntad tankeväckare. En bläddervänlig coffe-table bok för reflektion i mysfåtöljen. Nedan korta utdrag.

Ordet autenticitet

 

har en stark inneboende integritet och komplexitet. Man förstår genast innebörden men den är svår att förklara. Så fort man försöker så inser man att en förklaring med endast ett annat ord inte räcker. Det krävs en mängd, där vart och ett bär en liten del av det totala värdet för att fylla ordet med rättmätigt innehåll och betydelse.; sannhet, renhet, riktighet, genuinitet, faktiskhet, fullgodhet, verklighet, naturlighet, uppriktighet, fullkomlighet, oförställdhet, ursprunglighet, tillförlitlighet… Den gode ledaren besitter många av dessa egenskaper, det vet alla som varit i närheten av en. Det är något speciellt och innerligt med att vistas nära det goda ledarskapet. Det känns, det syns, det ger bestående avtryck och intryck. Den autentiske ledaren får människor att stanna upp och ta in, för att han eller hon är ett med sina ord och handlingar. För att han eller hon på det sättet visar vägen till människors, allas vår egen botten och kraft utan att för den skull säga hur vi ska nå dit eller vad vi ska göra. Den gode ledaren, den autentiske ledaren, kommunicerar egenskaper som inte syns eller hörs.

Sådana som är utöver sakkunskap om marknader, ekonomisk virtuositet, vetenskaplig insikt eller för all del, vanligt bondförnuft. Sådana egenskaper och kvalitéer som bor i människans, allas vårt, innersta; ursprungliga och oförställda. En del av oss säger sig bära sin autenticitet i hjärtat, andra i själen och ytterligare en del i hjärnan. Hur, eller ens om, vi väljer att definiera den plats där vår autenticitet, vårt signum, bor kommer den ändå alltid att finnas i fundamentet av vårt eget själv.

 

Att förhålla sig

 

Till andra. Till annat. Till sig själv, nu och nu och nu och...i relation till den och det och dem och... Hålla ständig koll på närmaste grannarna så vi inte kolliderar osmakligt hårt, vara vaksamma och sensibla så ingen av de våra eller vi själva blir ett blodigt byte i någons klor. Å ena sidan. Å andra sidan formera till strid vid egen jakt på dem som inte hör till oss. Skicklig med välutvecklad kommunikationsförmåga, snabbföränderlig dynamik och koordinerade synkroniserade beteenden skyddar alternativt rustar flocken individerna som alla tillsammans bildar den egna organismen i sin helhet – oöverträffad och gränslös i sin starka sammanhållning. I flocken gör individen som grannen gör innan ett eget beslut fattas. Observation, följsamhet och anpassning. Förhåller sig. Bestämmelseprocesserna, informationsöverföringen och det kollektiva beslutsfattandet genom konsensus – var startar det någonstans? Av vem och i vilken ände? Vid emergenta processer, ur vilka mönster med stor komplexitet skapas genom samspelet mellan enkla strukturer och beteenden, när företeelser på en högre kvalitativ nivå uppstår genom företeelser på en lägre nivå, måste väl ändå någon leda? Eller? Va?!