nacka

+46 (0)707221104

dany@whaleword.se

www.whaleword.se

Att frigöra global kunskapspotential - Nacka kommun

Nacka Gymnasium stod värd för den femte internationella konferensen, Asian+3, för utbyte av kunskap och byggande av global gemenskap. Ett sjuttiotal elever från ett flertal länder och kulturer samlades under en vecka för att med gemensam kunskap bidra till att tillsammans lösa ett komplext problem: att rädda världens hav. Kommunikationsuppdraget bestod i att sammanfatta en hel veckas konferens med allt vad det innebar och göra en berättelse av materialet som fanns att tillgå. Lösningen i detta fall blev en 32-sidig minibok som översattes till engelska. Nedan början av inledningen.

 

När elever och lärare från flera länder med olika kulturer,

religioner och traditioner samlas för att tillsammans

lösa ett stort och komplext problem som rör hela världen,

är det klart att det man är van vid får ställas åt sidan för en

stund. Man måste våga göra annorlunda och nytt. Prova nya

vägar även om de inte är ens egna. Ta det bästa ur allas förslag

på lösning. Ge och ta.

 

I Nacka tror vi starkt på att vara en framgångsrik skola för alla

elever, och för att nå hela vägen fram behöver vi se oss omkring

både nationellt och internationellt. Vi behöver lyssna till

andras erfarenheter om vad som fungerar och inte, men också

dela med oss till andra av det som vi själva är bra på inom

skolan. Och det är en hel del ska det visa sig i denna berättelse.

Det finns många sätt att bli klok på. Att samla ihop och dela

massor av erfarenhet och kunskap för att nå en högre potential

och tillsammans bli framgångsrika är ett.

 

Välkommen till berättelsen om Wintercamp 2014.